שלבי המימון

שם המלווה: טופ מימון (וי.די) והשקעות בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.