תהליך פירעון הלוואה

שלב 1

יש להוריד טופס בקשה למכתב כוונות - להורדה לחץ על התמונה ->

שלב 2

מילוי הטופס באופן מלא.

שלב 3

יש לשלוח את טופס הבקשה חזרה מלא וחתום בתוספת נסח טאבו עדכני/אישור זכויות ותוצאות עיון לכל לווה, לכתובת המייל - [email protected] .

שלב 4

החברה תפיק מכתב כוונות עדכני תוך 3 ימי עסקים מקבלת הטופס החתום בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

שלב 5

העברת הכספים על ידי הגורם הממן החלופי/רוכש הדירה/הלקוח לחשבון שמופיע במכתב הכוונות. ההעברה נדרשת לביצוע עד לתאריך תום התוקף של מכתב הכוונות.

שלב 6

הסרת השיעבוד - החברה תפעל להסרת השעבוד מהנכס עד כ-14 ימי עסקים מיום קבלת הכספים בפועל בחשבון.

שלב 7

בהצלחה בהמשך הדרך, אנו תמיד כאן לשירותך 🙂