מידע משפטי, רישיונות והיתרי עסקא

דף הבית / אודות / מידע משפטי

מידע משפטי

בעקבות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו 2016, כל תחום המימון החוץ-בנקאי עובר מהפכה מה”ג’ונגל” שבו התנהל בעבר, ועובר תהליך של הסדרה ופיקוח בשנה האחרונה.

חברת טופ כפופה למפקח על נותני שירותים פיננסיים במשרד האוצר בסווג “נותני שירותי אשראי” – מספר הרשיון 63069.

תשלום חבויות מס

חבויות המס בגין הרווח יטופלו וישולמו במלואן ע”י החברה, כולל עלויות נוספות כגון אגרות רישום ותשלומים לעו”ד. בדיוק כמו תלוש שכר, שבו כל העלויות משולמות במלואן ע”י המעסיק והעובד מקבל את הנטו,
אנו משלמים את החבויות- ואתם מקבלים את הנטו.

רישיונות והיתרי עסקא

רישיון למתן אשראי - לחץ להורדה
היתר עסקא - בד''צ - לחץ להורדה
היתר עסקא - יורו משפטיך - לחץ להורדה