שלבי המימון

שלב 1

קבלת טופס הבקשה ובו פרטי הלווה ופרטי ההלוואה הרצויה + פגישת היכרות אל מול הלווה.

שלב 2

ביצוע שמאות בנכס.

שלב 3

חתימה על חוזה.

שלב 4

רישום הערת אזהרה בנכס המשמש כבטוחה להעברת כספים לצורך פעילות עסקית, סגירת התחייבויות או השלמת רכישה וכו'.

שלב 5

הרשמת משכנתא מדרגה ראשונה בנכס על שם Top מימון והשקעות.

שלב 6

העברת שאר הכספים ללווה.

שלב 7

תחילת התשלום החודשי עבור המשכנתא על ידי מקבל המימון.

שם המלווה: טופ מימון (וי.די) והשקעות בע”מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.