שאלות נפוצות

שאלות נפוצות - לווים

ההלוואת מיועדות לבעלי נכסים, פרטיים ועסקיים אשר נקלעו למצב שבו הבנק סירב למשכנתא.

ההלוואות ינתנו לכל מטרה כגון: כיסוי חובות, הוצל”פים, פש”ר, שיפוץ והשבחת נכס וכו’.

תנאי המימון דינאמיים ומשתנים בין לווה ללווה ע”פ מורכבות התיק, סיכון ואורך ההלוואה.

ניתן להגיע למימון עד 70% משווי הנכס על פי שמאות.

ההשקעה היא לפרק זמן של 12 חודשים לפחות, לאחר מכן הקרן נזילה והמשקיע רשאי למשוך אותה בכל עת במתן התראה קצרה מראש.

כמובן שברגע שכספי ההשקעה מוחזרים למשקיע תימחק מנסח הטאבו גם המשכנתא לטובתו.

סכומי ההלוואה נעים בין 100 אלף ש”ח ל10 מיליון ש”ח, תיקים מעבר ל10 מיליון ש”ח ידונו בנפרד בוועדת אשראי מיוחדת.

תנאי ההחזר החודשי דינאמיים ומותאמים ליכולת הממשית של הלקוח, החברה דוגלת בשיטה בה היא מורידה מעמסה ומפנה ללקוח תזרים חודשי על מנת לעבור תהליך הבראה פיננסית מלאה תוך כדי תקופת המימון.

כן, במידה ומתווה המימון וההבראה הפיננסית יהיה הגיוני ויטיב עם הלווה, וללווה יהיה מתווה יציאה חזרה למערכת הבנקאית לצורך החלפת מקור המימון או מכירת הנכס תוך עד -6 שנים מיום מתן ההלוואה, החברה תממן משכנתא ללקוח עם הגבלה פעילה.

כן, במידה ומתווה המימון וההבראה הפיננסית יהיה הגיוני ויטיב עם הלווה, וללווה יהיה מתווה יציאה חזרה למערכת הבנקאית לצורך החלפת מקור המימון או מכירת הנכס תוך עד -6 שנים מיום מתן ההלוואה, החברה תממן משכנתא ללקוח עם חזרה של צ’קים.

כן, לחברה מערך תפעול מפותח עם נסיון של 13 שנה בהבראה פיננסית, לחברה יכולת לסילוק כל העיקולים/הוצל”פ ולאחד את סך התחייבויות הלקוח להלוואה אחת בתנאים נוחים עד להבראה מלאה.

כן, ההחזר החודשי הינו דינאמי ומותאם ליכולות הלקוח עד להבראה פיננסית מלאה.

כל סוגי הנדל”ן ובתנאי שרישום הזכויות בוצע/יבוצע בצורה מסודרת.

ישנן 2 אפשרויות להגשת בקשה:

 • ניתן להתקשר ישירות או לשלוח וואטסאפ למספר – 050-3313111.
 • 3 חודשים עו”ש .
 • ריכוז יתרות מהבנק.
 • ריכוז הלוואות (בנק או חוץ בנקאי).
 • אסמכתא לניהול חשבון אליו יועברו כספי ההלוואה.
 • 3 תלושי שכר אחרונים של אחד מבני הזוג במידה והוא שכיר.
 • נסח טאבו/אישור זכויות מהמנהל.
 • אישור עירייה שאין חובות בנכס.
 • תעודת עוסק מורשה/פטור (לעצמאיים בלבד).
 • דו”ח רווח והפסד+ אישור רו”ח להכנסות ורווח לשנה העדכנית (לעצמאיים בלבד).
 • דו”ח רווח והפסד מבוקר לשנה הקלנדרית החולפת (לעצמאיים בלבד).
 • שומת מס לשנתיים מבוקרות אחרונות (לעצמאיים בלבד).
 • משכנתא ויתרה לסילוק משכנתא.

שאלות נפוצות - משקיעים

המצב הזה הוא די נפוץ וסה״כ מעיד על חשיבה בריאה ומפריד בין המקום שבו אנחנו רוצים לגור לבין מקום שטוב להשקעה.
הבעיה היא שבמצב כזה כאב הראש הוא כפול – גם לעמוד כשוכר מול בעל הנכס בו אתה מתגורר, וגם לעמוד כבעל דירה מול הדייר שלך (תיקונים ותחזוקה,  החלפת דייר וכו’).

כדי למנוע מראש את עוגמת הנפש, אנו ממליצים לך להשקיע את הכסף אצלנו, ולקבל תשואה גבוהה וקבועה בהשקעה פאסיבית לחלוטין.

ההשקעה בטופ מיועדת לכל מי שיש לו חסכון כספי בסכום של החל מ-100 אלף ש”ח ורוצה להרוויח ממנו.

הפרשת הרווחים למשקיע אינה תלוייה כלל בלווה. הרווחים מופרשים לחשבונו של המשקיע על ידי חברת טופ השקעות במועד התשלום בכל חודש בחודשו – בדומה לפק”מ בבנק.

ההשקעה היא לפרק זמן של 12 חודשים לפחות, לאחר מכן הקרן נזילה והמשקיע רשאי למשוך אותה בכל עת במתן התראה קצרה מראש.

כמובן שברגע שכספי ההשקעה מוחזרים למשקיע תימחק מנסח הטאבו גם המשכנתא לטובתו.